سه راه  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389

انسان سه راه دارد :
راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است
.
"کنفوسیوس"