قواعد موفقیت  چاپ
تاریخ : دوشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1389
قاعده اول : اگر به این نتیجه رسیده ایم که کاری باید انجام شود ، پس بدون هیچ بهانه جوئی و معطلی و با جدیت کمر همت ببندیم که آن کار انجام شود

قاعده اول : اگر به این نتیجه رسیده ایم که کاری باید انجام شود ، پس بدون هیچ بهانه جوئی و معطلی و با جدیت کمر همت ببندیم که آن کار انجام شود .

 قاعده دوم : کاری که باید انجام شود را همین الان انجام دهیم .
 قاعده سوم : مهم نیست که از کاری که باید انجام شود خوشمان بیاید یا نه! چون باید انجام شود پس در هر حالت و روحیه ای که باشیم با جدیت و سرسختی و یکدندگی تمام کار را انجام می دهیم .
 قاعده چهارم : وقتی کار انجام شد آرام نگیریم و به این بیندیشیم که کار بعدی که حتما ً باید انجام شود ، کدام است؟
 قاعده پنجم : سراغ قاعده اول برویم . 

آنتونی رابینز