موفقیت  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 16 دی‌ماه سال 1389

تا می توانی به تفریح با همسالان و هم ترازان خود بپرداز. البته تفریح سالم گاهی هم خلوت پیشه کن ولی دوست عزیزم افسردگی با خلوت فرق دارد. پس سعی کن روحیه خود را حفظ کنی . با تفریح و فراهم کردن سرگرمی برای خود و دوستانت هم تو شاداب خواهی بود هم دوستان.

 صبر و شکیبایی پیشه کن . با صبر آینده ایی درخشان خواهی داشت. به خدا توکل کن و از اندیشه عقل کمک بگیر.
 تا می توانی به تفریح با همسالان و هم ترازان خود بپرداز. البته تفریح سالم گاهی هم خلوت پیشه کن ولی دوست عزیزم افسردگی با خلوت فرق دارد. پس سعی کن روحیه خود را حفظ کنی . با تفریح و فراهم کردن سرگرمی برای خود و دوستانت هم تو شاداب خواهی بود هم دوستان.
 صبر و شکیبایی پیشه کن . با صبر آینده ایی درخشان خواهی داشت. به خدا توکل کن و از اندیشه عقل کمک بگیر.
 پندارنیک کردارنیک گفتارنیک را سرلوحه کار خویش قرار بده. پندارنیک آن است که انسان پرهیزکار بیاندیشد و آن را از همه چیز برتر شمارد. کردار و گفتارنیک پرورده خرد است. خردمند گفتار و کردارخود را با پندارش سازگار می نماید. پس خوب فکر کن زیبا عمل کن و نیکوسخن بگو.

 انتقاد پذیری را در خود تقویت کن. از عیب جویی دیگران ناراحت مشو. بلکه از گوهر وجودی خود که علاقه و تلاش و توکل است کمک بگیر و به دنبال تغییر و تکامل روح و روان خود باش.
 به برادر و خواهر خود کمک کن و به خانواده ات احترام بگذار، پدر و مادر تنها کسانی هستند که قلبشان برایت بی ریا می زند و به تو عشق می ورزند، بنابراین با لجبازی و عصبانیت زندگی را به خود و آنان سخت مگیر.
 رازدار باش. رازدار دوستان باش. و سعی کن اسرار پنهانی آنان را فاش نکنی و آن را بر سرزبان ها نیندازی. فاش کردن سر دیگران از گناهان است. شما باید محرم دل و رازدار دیگران باشید و به قول معروف شل زبان نباشید.
 مواظب صحبت کردن خود باش. سخنی را که می خواهی درجمع بازگوکنی سعی کن حساب شده و سنجیده بگویی که آنچه تو بر زبان می آوری نمودی ازباطن و شخصیت توست پس آگاه باش و سخن سنجیده بگو.
 غرور خود را بشکن به آنچه داری و به آنچه عمل می کنی مغرور نشو و بدان هرچه داری و داشتی ازخداوند است و اگر او این چنین اراده نمی کرد تو نیز چنین نبودی پس به جای غرور از محاسنت در جهت رضایت و سود خلق خدا استفاده کن.

موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آن چه را انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.
پپیروز و پایدار باشید
صابر خطیری