مضرات دخانیات  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1388

یکی از مشکلات عمده بهداشت در زمان ما گسترش استعمال دخانیات در جامعه می‌باشد که این خود بعنوان یکی از شایع ترین عوامل مرگ و میر در جهان شناخته شده، چرا که مصرف این مواد عامل 25 بیماری کشنده از جمله سرطان ها و بیماری های قلبی و عروقی و غیره می‌باشند و انتظار می‌رود در سال های آینده بزرگترین و بیشترین عامل مرگ و میر و کاهش طول عمر باشد.

همچنین در صورت ادامه روند رو به بالای مصرف دخانیات در جهان طی 20 سال آینده سالیانه 10 میلیون مرگ ناشی از بیماریهای مرتبط با استعمال دخانیات بروز می‌نماید که بیش از 70 درصد این مرگ ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اتفاق می‌افتد.

طی سال های اخیر مصرف انواع مختلف مواد دخانی مانند قلیان به طور گسترده در جامعه شایع شده است که نقش خاصی را در ورود جوانان و نوجوانان در عرصه استعمال دخانیات ایفا می‌کند که می‌بایست این گروه از افراد جامعه در زمینه عدم مصرف اینگونه مواد با توجه به زیان هایی که در آینده گریبانگیر آنها خواهند شد بکوشند و از مصرف آنها اجتاب کنند.

بروز بیماری ها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی دود آنها از جمله سرطان ها- بیماری های قلبی و عروقی و حساسیت ها:

در این زمینه سالیانه 4 میلیون نفر جان خود را در دنیا از دست می‌دهند و اگر روند استعمال به این گونه ادامه یابد 500 میلین نفر از جمعیت فعلی دنیا در نهایت به علت مصرف دخانیات خواهند مرد که نیمی از اینها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

یکی از مشکلات عمده بهداشت در زمان ما گسترش استعمال دخانیات در جامعه می‌باشد که این خود بعنوان یکی از شایع ترین عوامل مرگ و میر در جهان شناخته شده، چرا که مصرف این مواد عامل 25 بیماری کشنده از جمله سرطان ها و بیماری های قلبی و عروقی و غیره می‌باشند و انتظار می‌رود در سال های آینده بزرگترین و بیشترین عامل مرگ و میر و کاهش طول عمر باشد.

همچنین در صورت ادامه روند رو به بالای مصرف دخانیات در جهان طی 20 سال آینده سالیانه 10 میلیون مرگ ناشی از بیماریهای مرتبط با استعمال دخانیات بروز می‌نماید که بیش از 70 درصد این مرگ ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اتفاق می‌افتد.

طی سال های اخیر مصرف انواع مختلف مواد دخانی مانند قلیان به طور گسترده در جامعه شایع شده است که نقش خاصی را در ورود جوانان و نوجوانان در عرصه استعمال دخانیات ایفا می‌کند که می‌بایست این گروه از افراد جامعه در زمینه عدم مصرف اینگونه مواد با توجه به زیان هایی که در آینده گریبانگیر آنها خواهند شد بکوشند و از مصرف آنها اجتاب کنند.

بروز بیماری ها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی دود آنها از جمله سرطان ها- بیماری های قلبی و عروقی و حساسیت ها:

در این زمینه سالیانه 4 میلیون نفر جان خود را در دنیا از دست می‌دهند و اگر روند استعمال به این گونه ادامه یابد 500 میلین نفر از جمعیت فعلی دنیا در نهایت به علت مصرف دخانیات خواهند مرد که نیمی از اینها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

زیان های اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات:

در این راستا همین بس که مصرف داخلی (در ایران) 50 میلیارد نخ سیگار به طور متوسط سالانه 1000 میلیارد تومان صرف خرید و دود شدن این حصول و 2000 تا 3000 میلیارد تومان صرف بیماری های مرتبط با آن می‌گردد.

زیان های اجتماعی ناشی از مصرف دخانیات:

مصرف سیگار نوعی اعتیاد است ولی متاسفانه این مسئله به مرور در جامعه جا افتاده و قابل قبول‌ترین عمل خلاف عرف محسوب می‌شود، متاسفانه عادت به مصرف سیگار زمینه ساز بروز اعتیاد به مواد مخدر، الکل، فقر، بزهکاری علی‌الخصوص در جوانان و نوجوانان می‌گردد.

زیان های زیست محیطی ناشی از دخانیات:

از بین رفتن خاک، تخریب جنگل ها و آلودگی آب های زیرزمینی و هوا از جمله مضرات زیست محیطی دخانیات می‌باشد. مصرف مواد مغذی خاک توسط گیاه توتون موجب عاری شدن خاک از این مواد شده و از طرفی موجب جذب آفت ها می‌گردد و استفاده از انواع کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها آلودگی های آب های زیر زمینی را بدنبال دارد، از طرفی مقدار زیادی از درختان برای سوخت در عمل آوردن توتون از بین می‌روند.

استعمال هر نخ سیگار باعث کوتاه شدن 7 روز از عمر می‌گردد.

اثرات تحمیلی دود سیگار نیز کمتراز عوارض ناشی از استعمال آن نمی‌باشد.

آنچه باید بدانیم:

-     دخانیات شایع ترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان می‌باشد. (5/12 درصداز کل مرگ ها)

-   در ترکیب دود سیگار 4000 نوع ماده شیمیایی و سم وجود دارد که استنشاق آن موجبات خطر مصرف‌کنندگان و اطرافیان را ایجاد می‌کند.

-   25 نوع بیماری خطرناک از جمله سرطان ها و بیماری های قلب و عروق- ریه- کبد- گوارش- جنین و نازایی مرتبط با استعمال دخانیات می‌باشد.

-     بروز 50 هزار مرگ در ایران و یا در هر 8 ثانیه یک مرگ در جهان ناشی از مصرف دخانیات شدت خطر دخانیات را روشن می‌کند.

-   هزینه‌های قابل محاسبه ناشی از مصرف دخانیات در ایران 1000 میلیارد تومان ناشی از مصرف سیگار و دود شدن آن و 3000 – 2000 میلیارد تومان صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف می‌باشد.

-   نوجوانان و جوانانی که مبادرت به استعمال دخانیات می‌کنند احتمال مبتلا شدن آنها به سرطان ریه 22 مرتبه بیشتر از افراد غیرسیگاری می‌باشد و 20 تا 25 سال زودتر از همسالان خود می‌میرند.

-     استعمال دخانیات باعث بوجود آمدن نوزاد معلول و ناقص‌الخلقه و کم وزن گردد.

-   استعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون و خطر ابتلا به بیماری های فشار خون بالا و گرفتگی عروق و نهایتاً ایجاد حمله قلبی و سکته می‌شود.

-     استعمال دخانیات خطر ابتلاء به زخم معده را افزایش داده و درمان آن در افراد سیگاری به سختی انجام می‌گیرد.

-   استعمال دخانیات در درازمدت باعث تأثیرگذاری بر روی پوست شده و آنها را خشک، شکننده، تغییر رنگ به قهوه‌ای متمایل به زرد می‌کند. نقل از سایت وزارت بهداشت