سخنی از جبران خلیل جبران  چاپ
تاریخ : شنبه 9 آبان‌ماه سال 1388

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری