رابطه رویا و عمل  چاپ
تاریخ : شنبه 6 تیر‌ماه سال 1388

هر چه بیشتر رویا ببافی (تجسم کنی)، در عمل بیشتر می توانی کاری انجام دهی.