زیباییهای عالم  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1388

در عالم دو چیز از همه زیباتر است: آسمان پر ستاره و وجدانی آسوده.کانت