موفقیت و اشتباه  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1388

موفقیت در اشتباه نکردن نیست، در عدم تکرار اشتباه است.