جملات زیبا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1390

دوستی که شما را درک می کند شما را می سازد (رومن رولان)

ادم ها فقط در یک چیز مشترک اند:متفاوت بودن (رابرت زند)

تو شروع کن و کار خودش تمام خواهد شد (گوته)

دوستی که شما را درک می کند شما را می سازد (رومن رولان)

ادم ها فقط در یک چیز مشترک اند:متفاوت بودن (رابرت زند)

تو شروع کن و کار خودش تمام خواهد شد (گوته)

اگر می خواهی برای حال و اینده مفید باشی از گذشته درس بگیر (ناپلئون)

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان و دیگر سخن دانایان و عالمان (ارسطو)

اگر از انسان ارزو و خواب گرفته شود بیچاره ترین موجود روی زمین است (کانت)

اینده از ان کسانی است که به استقبالش می روند (فردریش نیچه)

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است (البرت کامر)

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت ارند بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند (سقراط)

نزدیک ترین چیز ها مرگ و دور ترین چیز ها ارزو است (سقراط)

برای پرش های بلند گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم (ارد بزرگ)

گاهی تنهایی توانایی به بار می اورد (ارد بزرگ)

در هر سرنوشتی راز و اندیشه ای نهفته است (ارد بزرگ)