سیگار  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1390

مصرف هر نخ سیگار به طور متوسط ۷ دقیقه از طول عمر انسان را کم می­کند. افراد سیگاری به طور متوسط ۵ تا ۱۰ سال پیرتر از همسن­های غیرسیگاری خود به نظر می­رسند.

مصرف هر نخ سیگار به طور متوسط ۷ دقیقه از طول عمر انسان را کم می­کند. افراد سیگاری به طور متوسط ۵ تا ۱۰ سال پیرتر از همسن­های غیرسیگاری خود به نظر می­رسند. ۶۰% قربانیان سرطان ریه ظرف یک­سال و ۸۰% سه سال بعد از تشخیص جان می سپارند. از هر ۱۰ نفر مبتلا به سرطان ریه ۹ نفر آنان مصرف کننده دخانیات بوده­اند. سرطان دهانه رحم در زنان سیگاری ۵ بار بیشتر از غیرسیگاری­ها است. در ایران، ۵ میلیون سال به دلیل مرگ­های زود هنگام ناشی از مصرف دخانیات از دست می­رود. در دنیا روزانه به ازای هر ساکن کره زمین سه نخ سیگار به فروش و مصرف می­رسد. اگر شخصی روزی بیست عدد سیگار بکشد، در سال، ۷۳ هزار بار دود سیگار را وارد بدن خود می­کند. هر نخ سیگار، ۵۰۰ سانتیمتر مکعب دود دارد. پیش­بینی می­شود که در آینده تعداد سیگاری­های جهان از مرز ۲ میلیارد نفر بگذرد و مرگ و میر نیز از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود و ۷۰% این تعداد نیز در جهان سوم زندگی می­کنند. نیکوتین قلیان ۵ برابر هروئین اعتیادآور است. مصرف هر بار قلیان، برابر کشیدن ۱۰۰ نخ سیگار است. 

پزشکی بالینی-دکتر علی بهشتی