نکاتی برای تامل  چاپ
تاریخ : یکشنبه 6 آذر‌ماه سال 1390
١) افرادی که بیشترین وقت خود را صرف زندگی دیگران می‌کنند (مشاوره، راهنمایی و .....)، از رسیدن به زندگی خود باز می‌مانند.
٢) کسانی که می‌گویند "من نباید این راز را فاش کنم اما فقط به تو می‌گویم" دقیقا راز شما را نیز به همین صورت برای دیگران بازگو می‌نمایند.
٣) گفتن حقیقت مهم است؛ این مهم نیست که ما راست می‌گوییم و دیگران اشتباه می‌کنند.
٤) هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر و راه آن دست یافتنی نیست.
١) افرادی که بیشترین وقت خود را صرف زندگی دیگران می‌کنند (مشاوره، راهنمایی و .....)، از رسیدن به زندگی خود باز می‌مانند.
٢) کسانی که می‌گویند "من نباید این راز را فاش کنم اما فقط به تو می‌گویم" دقیقا راز شما را نیز به همین صورت برای دیگران بازگو می‌نمایند.
٣) گفتن حقیقت مهم است؛ این مهم نیست که ما راست می‌گوییم و دیگران اشتباه می‌کنند.
٤) هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر و راه آن دست یافتنی نیست.
٥) کسانی که سر خود را مانند کبک در برف فرو می‌برند در واقع لگد دیگران را به جان می‌خرند.
٦) آنچه که در ظاهر هر شخص می‌بینیم، به ندرت دقیقا همان چیزی است که آن شخص واقعا هست.
٧) جرات و شهامت این نیست که روبروی شیر بایستیم بلکه این است که بفهمیم چطور می‌توان از شر او جان سالم بدر برد.
٨) ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‌ایم، بلکه باید بیاموزیم که چطور می‌توان پدر و مادر بود.
٩) کلماتی که بر زبان جاری می‌گردند، قدرت خود را از ما گرفته‌اند از خود هیچ قدرتی ندارند.
١٠) افراد خردمند در سکوت به سر می‌برند تا بیش از هر چیز صدای تمنای خود را بشنوند..
١٢) هیچ چیز مانند ارتباط و وابستگی با دیگران، با تمام وجود، به درد انسان نمی‌خورد.
١٣) در واقع ما هیچ چیز را کنترل نمی‌کنیم مگر رفتار و کردار و تصمیمات خودمان.
١٤) هیچ کس نمی‌تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهیم)
١٥) این یک اشتباه بزرگ است اگر از تجربیات خود درس نگیریم.
١٦) من هیچ چیز نمی‌دانم، به من بیاموزید؛ من هیچ چیز نمی‌شنوم، به من بگویید؛ من هیچ چیز نخواهم دید، به من نشان دهید. ما با هم پیروزیم.
١٧) پشیمانی از آن دسته چیزهایی است که ما به اشتباه آن را انتخاب می‌کنیم.
١٨) آنچه در قلب خود می‌پرورانیم، همان است که در زندگی ان دنیا در دستان خود داریم.
١٩) تنها به این دلیل که بذری را که کاشته‌ایم نمی‌بینیم، نمی‌توانیم بگوییم چیزی از اینجا بیرون نمی‌آید.
٢١) تجربیات شما، تجربیات شما هستند؛ شخصیت شما نیستند.
٢٢) فرض کردن‌ها از تنبلی ما در جستجوی حقیقت سرچشمه می‌گیرند.
٢٣) هیچ کس به طور کامل بی‌طرف نیست.
٢٤) خانوادۀ ما تنها جایی نیست که ما در ان متولد شده‌ایم؛ گاهی یک دست باز و رویی گشاده نیز ما را متولد می‌کند.
٢٥) شما همیشه راه درست را نمی‌پیمایید.
٢٦) فروتنی و تواضع، در واقع توانایی پذیرفتن خطاست.
٢٧) توانایی یک مرد آن چیزی نیست که در جیبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد.
٢٨) اگر شما یک قدم مثبت بردارید، کائنات  قدم به سمت شما می‌آیند.
٢٩) اگر می‌خواهید بدی‌ها سرتان نیاید، نخواهید سر دیگران آید.
٣٠) اگر می‌خواهید با حقیقت سر و کار نداشته باشید، همیشه در خیالات خود گم هستید.
٣١) فخرفروشی لباسی است که فقط تن احمقان می‌شود.
٣٢) کسی که از همه بیشتر می‌داند، معمولا همان کسی است که کمتر حرف می‌زند.
٣٣) هر کسی سزاوار ارزشمند شدن و معشوق دیگران بودن است.
٣٤) هیچ کس جواب نهایی را به شما نخواهد داد، مگر خودتان.
٣٥) شما تنها با ابزاری که دارید می‌توانید عمل کنید، پس به دنبال ابزار جدید وقت خود را تلف نکنید.
٣٦) اگر خطاهای خود را خطا در نظر نگیریم، آنگاه با هر خطا راهی اشتباه را کشف کرده‌ایم.
٣٧) این انسان‌ها هستند که به زندگی معنا می‌دهند و نه اشیاء.
٣٨) همیشه سوالاتی هستند که جواب‌شان ناپیداست و بزودی جواب‌شان پیدا خواهد شد.
٣٩) در حال حاضر نه آینده وجود دارد و نه گذشته، زندگی جاریست.
٤٠) اگر بخواهید، اسکلت همیشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد.
٤١) وقتی صحبت می‌کنیم، صدای هیچ کس را نمی‌شنویم.
٤٢) والدین نباید کوچکترها را در برابر تصمیمات زندگی مسئول بدانند.
٤٣) این که پدران ما چه کاره بوده‌اند مهم نیست، مهم این است که ما چه خواهیم کرد و چه خواهیم شد.
٤٤) اگر فکر می‌کنید که باید همین الآن بگویید، پس بگویید و اگر می دانید که باید کاری را الآن انجام دهید، پس انجام دهید.
٤٥) هر تغییری نیاز به حرکت دارد.
٤٦) کمک دیگران به معنای انجام تمام و کمال کار ما نیست.
٤٧) این طور نیست که هر کسی شما را دوست بدارد ولی شما می‌توانید هر کسی را دوست داشته باشید.
٤٨) اگر کاری را همیشه برای کسی انجام دادید، او هرگز آن کار را یاد نخواهد گرفت.
٤٩) هیچ چیز بیشتر از خنده مسری و واگیردار نیست.
٥٠) بهترین هدیه‌ای که می‌توان به دیگران داد، وقت و صبر خودمان است.
٥١) زیبایی محض با چشم قابل مشاهده نیست، بلکه با فکر و دل دیده می‌شود.
٥٢) هر کسی بذر کمال را در وجودش دارا می‌باشد، اما کمتر کسی می‌تواند آن را پرورش دهد.
٥٣) تنها راه پایان دادن به مشاجره‌ها، پیدا کردن یک راه حل است.
٥٤) هر عملی که انجام می‌دهیم و هر حرفی که می‌گوییم به ما باز می‌گردد اما نه به گونه‌ای که انتظارش را داشتیم.
٥٥) اگر یک پله از نردبان شکست، با کمی زحمت پا را باید بالاتر گذاشت.
٥٦) هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنید.
٥٧) هر کس بیش از آنچه خود را می‌شناسد است.
٥٨) از هر چه بترسیم اسیرش می‌شویم.
٥٩) نیازمندترین انسان‌ها حریص‌ترین آنهاست.
٦٠) آنچنان خیال کنید که گویا تا ابد زنده‌اید و انچنان عمل کنید که گویا امروز می‌میرید.
٦١) بخندید همچنان که نفس می‌کشید و دوست داشته باشید همچنان که زندگی می‌کنید.
٦٢) هیچ کس نمی‌تواند بازگردد و شروعی جدید را رقم بزند اما هر کسی می‌تواند شروع کند و پایانی خوش را بسازد.
٦٣) مهم‌ترین چیزها در زندگی چیزی نیستند که قابل لمس باشند.
٦٤) زیباترین عکس‌ها در اتاق‌های تاریک ظاهر می‌شوند؛ پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی بدان که طبیعت می‌خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.
٦٥) برف سنگینی بارید؛ درختی شکست، درختی زیباتر شد.
٦٦) زندگی مانند بازی حکم است، مهم نیست که دست خوبی نداشته باشیم، مهم این است که یار خوبی داشته باشیم.
٦٧) از کوتهی ماست که دیوار بلند است.
٦٨) از شیشۀ جلو به زندگی نگاه کنید نه از آینۀ رو به عقب.
٦٩) به خاطر ترساندن موش خانه‌ات را آتش نزن.
٧٠) هنر زندگی کردن، هنر نقاشی کردن بدون پاک کردن است.
٧١) بهترین لذت زندگی انجام دادن عملی است که دیگران می‌گویند نمی‌توانیم.
٧٢) هر روز از زندگی معجزه است. من روزم را هدر نمی‌دهم. من قدر معجزات را می‌دانم.
٧٣) آرام بنشین. تقلا نکن. بهار می‌آید و سبزه‌ها رشد می‌کنند.
٧٤) این که چه می‌اندیشیم، چه می‌دانیم و به چه اعتقاد داریم مهم نیست. مهم این است که چه می‌کنیم.
٧٥) از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما می‌رسد نه آنچه آرزویش را داریم.
٧٦) از آنجا که زندگی آینۀ وجود ماست، فقط با تغییر ما تغییر می‌کند.
٧٧) ساعتی که خراب است، در هر روز دو بار زمان را درست نشان می‌دهد.
٧٨) هر گاه در زندگی خانه‌ای از یخ ساختی، بر آب شدنش گریه نکن.
٧٩) انسان‌های بزرگ بر این باورند که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.
٨٠) آرزوهایت را یک جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه. خدا یادش نمی‌رود اما تو یادت خواهد رفت آنچه را که امروز داری، آرزوی دیروزت بوده است.
٨١) برگ در انتهای زوال می‌افتد و میوه در انتهای کمال. بنگر که چون برگی زردی یا سیبی سرخ؟
٨٢) اگر نتوانستی کسی را ببخشی از بزرگی گناه او نیست، از کوچکی دل توست.
٨٣) به کسی که در جستجوی حقیقت است ایمان آور و به کسی که حق را یافته است شک کن.
٨٤) ما آمده‌ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم.
٨٥) هر کس چرای زندگی را یافت با هر چگونه‌ای خواهد ساخت.
٨٦) سخن نیک را از گویندۀ آن بگیرید هر چند خود بدان عمل نکند.
٨٧) ناتوان‌ترین مردم کسی است که نتواند دوستی پیدا کند و ناتوان‌تر از او کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.
٨٨) چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.
٨٩) صبحگاهان به جستجوی روزی درآیید که برکت و موفقیت در صبح زود نهفته است.
٩٠) به بار نشستن هر کار نیازمند ١٠٠٠ روز صبر است.
٩١) راز موفقیت در این است که با طبیعت و کائنات هماهنگ باشیم و در مسیر موج‌های زندگی لذت ببریم.
٩٢) موفقیت یک مسیر است و نه هدف.
٩٣) موفقیت بیشترین و بهترین استفاده از آن چیزی است که هم اکنون داریم.
٩٤) شکست موفقیت است، اگر از آن درس بگیریم.
٩٥) موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم بلکه این است که یک اشتباه را دو بار مرتکب نشویم.
٩٦) موفقیت دستیابی به آن چیزی است که می‌خواهیم و شادمانی خواستن آن چیزی است که بدست می‌آوریم.
٩٧) موفقیت توانایی پرش از شکستی بر شکستی دیگر است بدون این که خسته شویم.
٩٨) من می‌دانم که تمام هستی برای من خلق شده. پس نگران نیستم و تمام هستی را یار و یاور خود می‌بینم.
٩٩) بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست. مراقب بومرنگ خود باشیم که به کدام طرف پرتاب می‌شود.
١٠٠) تفکر مثبت اساس هر موفقیت است.