X
تبلیغات
رایتل
خوشبختی یعنی چه؟  چاپ
تاریخ : شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1389

خوشبختی یعنی: 

 

شاد بودن با آنچه هستی.

 کشف اینکه بهشت در درون ماست

شاد بودن با آنچه هستی.

 کشف اینکه بهشت در درون ماست.
 مقابله با ترس و یافتن ایمان.
 بخشش بدون یادآوری.
 دانستن اینکه اعتقادات ، تجارب را می سازند.
 وقت گذاشتن برای خانواده ، دوستان.
 شاد بودن و با صفا و آرامش ذهن زندگی کردن.
 اعتماد به زیبایی احساسات و نیازهایتان.
 تمایل به آموختن از هر رخدادی.
 قهرمان داستان خود بودن.
 سپری کردن زمان با آنان که دوست داری.
 امروز را خوب زیستن.
 چگونگی مبارزه با یاس ها و ناامیدی ها.
بدانیم چیزی به نام شکست وجود ندارد حاصل هر تجربه ای فقط یک نتیجه است.
 اینکه مسئولیت هر اتفاقی را به عهده بگیریم و خودمان را خالق دنیای خود بدانیم.
 اینکه بدانیم بزرگترین سرمایه ما دیگران هستند پس نسبت به آنها حس احترام و یگانگی داشته باشیم.
 اینکه کار نوعی تفریح است.
 اینکه هیچ موفقیت پایداری ، بدون پشتکار بدست نمی آید.


منبع: بانک کشاورزی