X
تبلیغات
رایتل
موانع یک تصمیم گیری خوب  چاپ
تاریخ : شنبه 15 آبان‌ماه سال 1389

تصمیم‌گیری یک فرآیند است و نه یک رخداد ایستا.
ما همواره با دستیابی به اطلاعات تازه می‌توانیم تصمیمات خود را بازبینی و بازسازی کنیم. تفاوت بارزی میان تصمیم و پیامد وجود دارد. شما ممکن است بر مبنای اطلاعات در دسترس تصمیم خوبی را اتخاذ کنید اما باز به نتیجه بدی برسید

تصمیم‌گیری یک فرآیند است و نه یک رخداد ایستا.
ما همواره با دستیابی به اطلاعات تازه می‌توانیم تصمیمات خود را بازبینی و بازسازی کنیم. تفاوت بارزی میان تصمیم و پیامد وجود دارد. شما ممکن است بر مبنای اطلاعات در دسترس تصمیم خوبی را اتخاذ کنید اما باز به نتیجه بدی برسید. تصمیم تحت کنترل شماست اما پیامد خیر. تمام تصمیمات مشمول این عنصر ریسک و اقبال است. شما ممکن است برای دستیابی به اطلاعات با دیگران مشورت کنید. اما در نهایت این شما هستید که باید برای خود تصمیم بگیرید اما بهتر است با بیش از یک منبع انسانی مشورت کنید تا اطلاعات شما مساله دار و تعصب‌آمیز نباشد.
● احساسات و تفکراتی که مانع تصمیم‌گیری صحیح شده و ایجاد تردید می‌کنند:
▪ انتظار و پیش بینی شکست در همان ابتدای تصمیم‌گیری که می‌تواند به علت اعتمادبه‌نفس و عزت نفس پایین فرد باشد.
▪ تحت سلطه زیردست و یا مافوق قرار داشتن که تصمیم نهایی از جانب آنها اتخاذ و دیکته می‌شود.
▪ میل به اثر پذیری و پیروی از افکار، ایده‌ها و اصول دیگران.
▪ تمایل فرد به احساس ناامیدی و تسلیم شدن زود هنگام در مقابل کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین موانع.
▪ خودبینی، خودمحوری و یا غرور اجازه نمی‌دهد شخص اندرزهای دیگران را بجوید.
▪ نیروی اراده ضعیف و سست و یا ساختار ذهنی مردد و متزلزل.
▪ میل به تردید و دودلی مزمن که ممکن است به علت تجارب گذشته زندگی باشد.
▪ عقده خودکم‌بینی و تمایل به تردید در توانایی‌های فردی.
▪ فقدان تعادل ذهنی، بی‌ثباتی اندیشه و دمدمی‌مزاجی.
▪ تهییج و برانگیختگی مفرط، تحریک‌پذیری و نابردباری.
▪ رویکرد بدبینانه به زندگی.
▪ عادت به پشت گوش‌اندازی، تعلل و عذرتراشی به منظور افکندن بار مسوولیت و پیامدها به دوش دیگران.
▪ رفتار خشمگینانه و نفرت‌آمیز.
▪ عدم برخورداری از استقلال اندیشه و تصمیم‌گیری که در آن فرد برای اتخاذ هر تصمیمی نظرات دیگران را جویا می‌شود.
▪ رفتار تملق‌آمیز و یا گریز از معضلات زندگی.
▪ رفتار وسواسی.
تهران امروز