X
تبلیغات
رایتل
افزایش ظرفیت و تحمل  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1389

 سعی درجلوگیری ازتظاهر: دروغ وتظاهر معمولاً دروغ وتظاهر دیگری را می طلبد و سیکل معیوب طی می شود ودرفرد احساس گناه ایجاد می کند وانرژی روانی فرد را به هدر می دهد.
۲) سعی درجلوگیری ازعجله وشتابزدگی درکارها: عجله وشتابزدگی درکار معمولاً باعث تضعیف تمرکز فرد شده، سلامت کار را زیر سؤال می برد واطمینان وآرامش را ازفرد می گیرد.

) سعی درجلوگیری ازتظاهر: دروغ وتظاهر معمولاً دروغ وتظاهر دیگری را می طلبد و سیکل معیوب طی می شود ودرفرد احساس گناه ایجاد می کند وانرژی روانی فرد را به هدر می دهد.
۲) سعی درجلوگیری ازعجله وشتابزدگی درکارها: عجله وشتابزدگی درکار معمولاً باعث تضعیف تمرکز فرد شده، سلامت کار را زیر سؤال می برد واطمینان وآرامش را ازفرد می گیرد.
۳) پرهیز ازمقایسه خود با دیگران : هرکدام ازما از نظر هوش، استعداد، تواناییها، جایگاه وموقعیتی که داریم منحصر به فرد هستیم و تواناییهای مان با دیگران فرق می کند پس نتیجه مادی ومعنوی زندگی مان نیز با دیگران متفاوت خواهد بود. مقایسه تمامی فاکتورها میسر نیست لذا نتیجه را با دیگران مقایسه نکنیم که باعث تضعیف روحیه خود گردیم.
۴) با خود رابطه خوب داشتن: خودمان را بپذیریم وبه خودمان احترام بگذاریم.
۵) خودگویی های منفی را کم کردن: ما بدشانسیم، ما محکومیم، سرنوشت غم انگیزی داریم، همه درصدد تضعیف ما هستند واین جور جملات را به کار نبریم.
۶) خودگویی های مثبت را زیاد کردن: به خود امیدواری بدهیم، همیشه هم موقعیت به ضررما نبوده، دراکثر مواقع خوب عمل کرده ایم، خود را تشویق کنیم.
۷) برای خود انگیزه فراهم کردن: سعی کنیم به یادگیری های جدید بپردازیم و خود را شکوفا کنیم، به کامپیوتر، اینترنت، به موسیقی، به ورزش ، به گل کاری، به تفریح جدید.
۸) خود را به خلاقیت تشویق کردن: سعی کنیم لحظه به لحظه تازه تر ونوتر عمل کنیم، کارمان را، حرف مان را، حتی کلمات مان را متفاوت ازدفعه قبل ادا کنیم.
۹) سعی در احساس مفید بودن ومددکار بودن: با کمک به دیگران هم عاطفه مثبت آنها را برمی انگیزانیم ودرآنها احساس خوشایند ایجاد می کنیم وهم عزت نفس خود را بالا می بریم ودرکل اجتماع مان را می سازیم.
۱۰) افزایش میزان ظرفیت و تحمل خود: می توان با تکنیک هایی مثل سراب دریایی بدون اینکه در مقابل انتقاد دیگران جبهه بگیریم آنها را پذیرفته از خود عبور دهیم و انرژی خود را صرف جدال با همکاران نسازیم.
بیا تو جوان