مشخص کردن چیزهایی که نمی خواهیم  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1389

علاوه بر تعیین اولویت‌هایتان، آنچه را که دیگر نمی‌خواهید در زندگی‌تان وجود داشته باشد نیز مشخص کنید. اگرچه این تمایزی ظریف است، ولی اهمیت اساسی دارد.
اجازه می‌دهیم درهم و برهمی‌های ذهنی و عاطفی و روانی در زندگی‌مان به‌صورت متراکم درآیند، و در برابر آرام جانمان مانع ایجاد کنند.

علاوه بر تعیین اولویت‌هایتان، آنچه را که دیگر نمی‌خواهید در زندگی‌تان وجود داشته باشد نیز مشخص کنید. اگرچه این تمایزی ظریف است، ولی اهمیت اساسی دارد.
اجازه می‌دهیم درهم و برهمی‌های ذهنی و عاطفی و روانی در زندگی‌مان به‌صورت متراکم درآیند، و در برابر آرام جانمان مانع ایجاد کنند.
این درهم و برهمی، اموری را شامل می‌شود که مایل به انجامشان نیستیم، اما همچنان به آنها می‌پردازیم. یا به این دلیل که گفته‌ایم آنها را به انجام می‌رسانیم، یا به این علت که احساس می‌کنیم باید انجامشان بدهیم.
این درهم و برهمی، کاری را در برمی‌گیرد که دیگر از انجامش احساس خرسندی نمی‌کنیم.
این درهم‌ و برهمی، انجام کارهای متعدد را در بر می‌گیرد؛ اگرچه بسیاری از آنها چیزهائی باشند که مایل به انجامشان باشیم. همچنین شامل نپرداختن کافی به امور مورد علاقه‌مان.
و ... تن دادن به غیبت و بدگوئی و پرچانگی و شایعات بی‌اساس، که انرژی و نیرویمان را می‌مکد و ما را با احساس ناخوشایند به‌جا می‌نهد.
بخش حیرت‌انگیزی از این درهم و برهمی را افسوس خوردن بر رویدادهای غیرقابل تغییر گذشته، تشکیل می‌دهد. یا پریشانی از رویدادای آتی که شاید هیچ‌گاه رخ ندهند. همچنین داوری و در سرپروراندن اندیشه‌های اسفناک.
به‌هنگام حرکت به‌سوی هماهنگی، می‌بینید که بسیاری از این چیزها خودبه‌خود از حاشیه زندگیتان کنار می‌روند. اگرچه بعضی از آنها مستلزم تلاشی از جانب خوداتنند، تا اطمینان پیدا کنید که حذف شده‌اند.
شاید بخواهید که در چند روز آینده، کنار دفتر برنامه‌ها و رویاهایتان بنشینید و از همه آنچه که مانع پیشرفت درونی‌تان شده است فهرستی تهیه کنید. آن‌گاه برای رهائی از آنها برنامه‌ریز کنید.