تخلیه استرس  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1389

داشتن یک رژیم غذائی مناسب و اجرای تمرین به صورت مرتب دو مؤلفهای هستند که کار ایشان را در ارتباط با تخفیف دادن استرس به اثبات رساندهاند.
شاید از یکسری موارد ساده اما مؤثر برای خودتان مثل اختصاص زمان استراحت روزانه و یا سپری کردن اوقات شاد با دوستان آگاه باشید جدای از این قبیل موارد یکسری از تمرینات و عادات دیگری نیز وجود دارد که پیروی از آنها میتوان از میزان استرس زندگی کاست

داشتن یک رژیم غذائی مناسب و اجرای تمرین به صورت مرتب دو مؤلفهای هستند که کار ایشان را در ارتباط با تخفیف دادن استرس به اثبات رساندهاند.
شاید از یکسری موارد ساده اما مؤثر برای خودتان مثل اختصاص زمان استراحت روزانه و یا سپری کردن اوقات شاد با دوستان آگاه باشید جدای از این قبیل موارد یکسری از تمرینات و عادات دیگری نیز وجود دارد که پیروی از آنها میتوان از میزان استرس زندگی کاست.
۱۵ راهکار استرسزائی که در ادامه آورده شده است به شما کمک خواهد کرد تا با آرامش بیشتری به فعالیت زندگی خود ادامه داده و در عین حال حض بیشتری نیز از آن ببرید.

۱) خواب کوتاه میان روز

داشتن ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خواب کوتاه در زمان پس از صرف ناهار و یا عصر نه تنها به افزایش سرعت متابولیسم (سوخت و ساز) بدن کمک میکند بلکه ساعت درونی بدن را نیز تنظیم میکند.

۲) معاینات پزشکی را به طور مرتب انجام دهید

معاینات پزشکی نه تنها موجب احساس آسودگی خاطر از داشتن سلامتی کامل میشود بلکه یکی از اجتنابناپذیرترین شیوه های پیشگیری و جلوگیری از بیماریهائی است که احتمال وخیمتر شدن آنها در آینده میرود.

۳) تأهل

بررسیها نشان داده که افراد متأهل از افراد مجرد سالمترند. در واقع اینطور گزارش شده که آمار تصادف، ریسک ابتلا به بیماری و مرگ در میان افراد متأهل ۵۰ درصد کمتر بوده.

۴) با عبادت اُنس بگیرید

عبادتتان خواه به صورت تکالیف شرعی باشد و یا به صورت عبادتهای شخصی سه مزیت قوی برایتان به همراه خواهد داشت که در کاهش استرس برایتان سودمند خواهند بود. ۱) افزایش قدرت بخشودن ۲) امیدوارتر بودن ۳) فهیمتر شدن

۵) سرگرمی سالم

برای خودتان یک سرگرمی سالم دست و پا کنید مطالعه کردن، بازی فکری و … همگی انتخابهای خوبی به شمار میآیند.

۶) از تکنیکهای مدیریت زمان بهرهمند شوید

یادداشتهای کاری روزمره و یا فهرست کارهای روزانه جزو موارد بسیار مؤثر هستند که میتوانند به تخفیف استرس کمک شایانی کنند. با طبقه بندی کارهائی که قرار است صورت بگیرد نه تنها به لحاظ روانی بلکه به لحاظ فیزیکی خودتان را منظبط مینماید.

۷) حساب دخل و خرجتان را داشته باشید

پول، خواه خیلی کم و خواه خیلی زیاد میتواند فشار روحی زیادی بر ما وارد سازد. هوشیار و دوراندیش باشید. مقام و ارزش خود را بهعنوان یک انسان بشناسید. مادیات نهایتاً بار مسئولیت ما را بیشتر میکنند و همین مسئولیت باعث شده که خیلی از افراد ثروتمند مبدل به یک برده برای ثروتشان شوند.

۸) خنده

دانشمندان پی بردهاند وقتی انسان میخندد بین عضلات صورت و بخشی از مغز که با آزادسازی هورمونهای شیمیائی احساس خوب بودن را کنترل میکند ارتباط مستقیم وجود دارد.

۹) کسب مهارت در برقراری ارتباط با دیگران

با ارتقاء در برقراری ارتباط با دیگران نهتنها میتوانید از میزان استرستان بکاهید بلکه از اضطرابها و عصبانیتهای ناخواسته نیز جلوگیری خواهید کرد. یک نکته مهم دیگر جدای از ارتباط برقرار کردن در شنونده بودن خوب است.

۱۰) ورزش

ورزش یکی از مهمترین و ضروریترین مؤلفه های یک برنامه استرسزا محسوب میشود. با ورزش کردن و به صورت مرتب نه تنها به میزان قابل توجهی از تنشهای درونی میکاهید بلکه از بروز مواردی همچون بیحوصلگی، اضطراب نیز پیشگیری مینماید.

۱۱) رژیم غذائی

شاید همین وزنی که اضافه کردهاید باعث شده باشد که بار روانی و درونی سنگینتری را متحمل کنید با تغییر در رژیم غذائی و پیروی از یک رژیم غذائی سالم در صدد کاهش وزن اضافه تان برآئید و احساس سرزندگی و پرانرژی بودن را بهتر تجربه کنید.

۱۲) در کنار دوستان بودن

ارتباط داشتن با دیگران و دوستی نهتنها مفرح و شادیبخش است بلکه برای سلامت روان نیز لازم است. زمانیکه ذهنمان پریشان و خسته است بودن در کنار دوستان موافق و سپری کردن ساعاتی با آنها میتواند در تخلیه کردن استرسها بسیار ثمربخش باشد.

۱۳) سیگار کشیدن را کنار بگذارید

با ترک کردن سیگار به نحو قابل ملاحظهای شرایط فیزیکی و روانی خود را ارتقاء خواهید داد و زندگی با کیفیتتری را ادامه خواهید داد. از علائم اولیه ترک سیگار بهبود عملکرد ششها، کاهش ریسک ابتلاء به بیماریهای قلبی و سرطان است.

۱۴) خوشبین باشید

از بدبین بودن دائمی دست بردارید. سعی کنید حد اعتدال را در بین خوشبینی و بدبینی برگزینید و بیش از حد خوشبین بودن و بیش از اندازه بدبین بودن حذر کنید. داشتن تفکر منفی هزینه های مازاد بر روی سلامتی به بار خواهد آورد.

۱۵) به تمرین مدیتیشن بپردازید

بررسیها نشان داده افرادی که در طول روز زمانی را در خلوت خود و به دور از هرگونه تفکرات حاشیهای میگذرانند دارای فشار خون پائینتر هستند و ریسک ابتلاء به بیماریهای قلبی در آنها کمتر است. حداقل ۱۰ دقیقه در روز را به مدیتیشن و تمرکز اختصاص دهید
فراکاو