نکاتی درباره قلیان  چاپ
تاریخ : یکشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1389

نیکوتن حاصل از دود قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیاد آور است، مصرف کنندگان قلیان در هر بار مصرف دود بسیار زیادی را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت می کنند.به طوری که مواجهه و استنشاق دود هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ سیگار می باشد.همچنین با توجه به اینکه توتون و تنباکوی استفاده شده در قلیان از نازلترین و پست ترین توتون و تنباکوهای موجود است که خطزات آن بیشتر بوده و اسانس ها و عطرهای استفاده شده در تنباکوهای معطر یا میوۀ حاوی هزاران ماده سمی و کشنده است. علاوه بر بیماریهای سرطان، قلبی و عروقی، تنفسی، بیماریهای منتقله از طریق دهان و دندان و دستهای آلوده در اثر استفاده مشترک از قلیان بر عوارض ناشی از استعمال آن می افزاید. یکی از معضلات بزرگ قلیان عدم آگاهی والدین از مضرات آن و استفاده خانوادگی (فرزندان و والدین) به خصوص در تفریحات می باشد که متاسفانه باعث اثرات بسیار منفی در کودکان و جوانان و استفاده مداوم آنها از قلیان دور از چشم والدین و برسفره خانه ها و ... می شود که به تدریج زمینه اعتیاد به مواد دخانی را فراهم می آورد.                                       

در ایران سالیانه 1740 میلیارد تومان در اثر استعمال دخانیات دود می شود.سایت وزارت بهداشت