عقرب گزیدگی  چاپ
تاریخ : شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389

بیشتر عقربهای سمی ایران در مناطق نزدیک کویر نظیر کاشان زندگی می کنند . شدت گزیدگی بسته به میزان سم تزریق شده دارد . بیش از ۹۰ درصد گزش عقرب در دست روی می دهد و کودکان بیشترین افراد در معرض عقرب زدگی هستند .

بیشتر عقربهای سمی ایران در مناطق نزدیک کویر نظیر کاشان زندگی می کنند . شدت گزیدگی بسته به میزان سم تزریق شده دارد . بیش از ۹۰ درصد گزش عقرب در دست روی می دهد و کودکان بیشترین افراد در معرض عقرب زدگی هستند .
▪ نشانه ها و علا ئم عقرب زدگی
ـ درد سوزاننده محل گزیدگی
ـ بیقراری و اضطراب
ـ تورم در حالت پیشرفت
ـ آبریزش از دهان
ـ تغییر رنگ محل گزش
ـ اختلال هوشیاری
ـ تهوع و استفراغ
ـ بی اختیاری ادرار و مدفوع
ـ بی حسی و گزگز انگشتان
ـ تشنج
▪ اقدامات و کمک های اولیه
ـ مصدوم را به پشت بخوابانید و تا سه سانتی متر بالای محل گزش را با باند محدود کننده ببندید .
ـ محل را با کیسه آب یخ سرد کنید . هرگز یخ را روی پوست قرار ندهید .
ـ در صورت بروز شوک را درمان کنید .
ـ مصدوم را ارجاع دهید .پزشکان بدون مرز