X
تبلیغات
رایتل
مواجهه با بیماران دچار سوختگی  چاپ
تاریخ : شنبه 30 آبان‌ماه سال 1388

هر چند پیشرفت هاى عمده اى در درمان سوختگى حاصل شده است اما بسیارى از عوارض جسمى سوختگى تا مدتها گریبانگیر نجات یافتگان است. سوختگى ها از نظر شدت آسیب رسانى به بافت هاى بدن به سه درجه تقسیم مى شوند :

سوختگى درجه یک که در آن فقط لایه سطحى پوست آسیب مى بیند و علامت آن تنها سوزش و قرمزى پوست است. سوختگى درجه دو که در آن لایه هاى زیرى پوست هم آسیب مى بینند و همراه با درد و سوزش و تاول است.

سوختگى هاى درجه سوم که پوست بطور کامل آسیب مى بیند و بافت هاى زیر آن مانند عضلات و استخوان ها نیز ممکن است دچار آسیب شوند و اغلب نیازمند پیوند زدن و جراحى است.

علاوه بر درجه سوختگى درصدى از سطح بدن که سوخته است نیز وخامت وضعیت مصدوم مؤثر است.

در مواقع مواجهه با مصدوم سوختگى اقدامات اولیه زیر را قبل از رساندن او به مراکز درمانى انجام دهید :

- متوقف کردن سوختگى با جدا کردن مصدوم از منبع سوختگى

- در سوختگى هاى ناشى از عوامل حرارتى یا شیمیایى غیر خشک از آب خنک براى شستن پوست آسیب دیده استفاده کنید.

- اگر تنفس بیمار متوقف است او را احیاء کنید.

- محل سوختگى را با گاز استریل یا در صورت نبودن آن با پارچه تمیز بپوشانید.

- مصدوم را سریعاً به مراکز درمانى نزدیک براى اقدامات پزشکى لازم برسانید.

مواردى که سوختگى از درجه یک باشد یا سطح سوختگى پوست خیلى کم و ازدرجه دوم باشد

مى توان به صورت خانگى با استفاده از پمادهاى سوختگى و پانسمان مناسب آن را درمان کرد.

لازم به تذکر است سوختگى ناشى از برق گرفتگى معمولا از نوع درجه ۳ است و احتیاج به مراقبت هاى ویژة پزشکى دارد.

مشخصات و درمان

۱ – هرگز روغن یا پمادهای روغنی روی سوختگی نمالید . این موارد موجب عدم دفع حرارت در محل آسیب شده  و باعث عفونت شود .

۲ – همیشه در موارد زیر باید به مرکز طبی مراجعه کرد :

· اگر قربانی یا صدمه دیده کودک و یا سالخورده باشد .

·  سوختگی بیش از یک قسمت از بدن را درگیر کرده باشد .

· سوختگی در قسمتهای حساس بدن رخ داده باشد . ( دستها – صورت – پاها و … )

· سوختگی درجه ۳ باشد

· سوختگی با مواد شیمیایی 

نقل از سایت پزشکان بدون مرز