X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
سخنی از گوته:  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1388

اشخاص بزرگ و با همت به کوه  مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.