ناپلئون هیل میگوید:  چاپ
تاریخ : دوشنبه 18 آبان‌ماه سال 1388

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند , آنها را از خود دور می کند