سخنی از اسمایلز  چاپ
تاریخ : شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388

اشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند