بحران  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1388

بحران های بزرگ، مردان بزرگ به وجود می آورد.