استعداد -توانایی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1388

برای آنکه استعداد خود را به توانایی تبدیل نماییم نیاز به هدفمندی ،انضباط و تلاش داریم.