شانس یا پشتکار  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1388

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست.(ضرب المثل ژاپنی)