X
تبلیغات
رایتل
خواب و بی خوابی  چاپ
تاریخ : شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1388

پژوهشگران دریافتند، بی خوابی از قدرت درک افراد می کاهد.
پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن با هدف پی بردن به ادراک و قدرت شناختی انسان، گروهی از افراد بی خواب یا بدخواب را با افراد دیگر مقایسه کردند و دریافتند حتی یک ساعت خواب کمتر می تواند از قدرت شناختی و درک افراد در هنگام انجام کارهایی که نیاز به فکر دارد،بکاهد.
گروه مورد مطالعه در این تحقیق علمی یک ساعت کمتر از گروه دیگر که مشکل خواب نداشتند،می خوابیدند.
یافته های پیشین نشان می داد، بی خوابی موجب اضافه وزن و بروز استرس در افراد می شود.
پژوهشگران 7 ساعت خواب شب را برای داشتن ذهن و جسمی سالم توصیه می کنند.
همچنین خواب نیم روز نیز مانند خواب شب موجب تنظیم اطلاعات مغزی می شود.
پژوهشگران تنظیم ساعت خواب، دوری از اضطراب در هنگام خواب، نخوردن قهوه و نوشابه در زمان خواب را برای خوابی راحت و کافی مناسب می دانند.برگرفته از سلامت نیوز