X
تبلیغات
رایتل
حجامت از چه طریق اثر میکند؟  چاپ
تاریخ : دوشنبه 24 فروردین‌ماه سال 1388

بنا به آنچه تا کنون گفته یا نوشته شده است آشنایی و بکارگیری روشهایی چون حجامت و طب سوزنی از سوی بشر بدنبال این بود که نیاکان ما مشاهده نمودند که تعداد زیادی از سربازانی که در جنگها مجروح میشدند بدنبال زخمهای ناشی از شمشیر یا نیزه و ..برخی بیماریهای مزمن  و قدیمی آنها بهبود می یابد.بعدها با کنجکاوی بشر و یافتن نقاط بخصوص بر روی سطح بدن افراد و همچنین دقت بیشتر در نحوه انجام کار ،این دو روش بعنوان روشهای درمانی بکار گرفته شدند.در حال حاضر مکانیسم اثر حجامت بیشتر به موارد زیر نسبت داده میشود. 

1-اثر حجامت بر سیستم ایمنی بدن 

2-اثر حجامت بر سیستم هورمونی بدن 

3-اثر حجامت بر سیستم اتونوم (خودکار) بدن 

4-تاثیر حجامت بر بازکردن انسدادها در مسیر تغذیه و انرژی بدن