فرصتها  چاپ
تاریخ : دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1387

مشکلات فرصت هایی هستند در لباس کار و تلاش .