انیسون  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387

گیاهی است از تیره جعفری دارای گلهای سفید که اندازه اش تا یک متر هم میرسد.به آن بادیان هندی و زیره رومی نیز میگویند

گیاهی است از تیره جعفری دارای گلهای سفید که اندازه اش تا یک متر هم میرسد.به آن بادیان هندی و زیره رومی نیز میگویند

طبیعت آن گرم و بهتر است دانه آن را با پوست روی دانه مصرف نمایند که باعث افزایش خاصیت دارویی آن میشود  

خواص:لطیف کننده پوست ،نیکو کننده رنگ رخسار ،ضد نفخ ،ضد درد و مسکن ، مدر،شیرافزا، معرق و بخور آن مسکن سردردهای سرد مزاج میباشد.