X
تبلیغات
رایتل
اهمیت گیاهان دارویی  چاپ
تاریخ : شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1387

 در این بخش به برخی از آمارهای منتشره در خصوص بحث گیاهان دارویی  و همچنین آمار اقبال به این داروخانه بزرگ طبیعی ذکر میگردد. 

گیاهان دارویی  اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی مردم هم از نظردرمان و هم  بعنوان پیشگیری از بیماریها دارند. گیاهان قدمتی بیشتر از زندگی بشر داشته و منبع غذا و هوا و دارو و درمان بشر میباشند. از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند

 در این بخش به برخی از آمارهای منتشره در خصوص بحث گیاهان دارویی  و همچنین آمار اقبال به این داروخانه بزرگ طبیعی ذکر میگردد. 

گیاهان دارویی  اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی مردم هم از نظردرمان و هم  بعنوان پیشگیری از بیماریها دارند. گیاهان قدمتی بیشتر از زندگی بشر داشته و منبع غذا و هوا و دارو و درمان بشر میباشند. از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از  10% از مجموع 250000 گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد زیست شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر بر اساس آمارهای منتشره توسط (WHO) ، تنها بین 35 تا 70 هزار گونه گیاه دارویی در طول زمان برای حداقل یک یا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر، 25% از داروهای موجود، منشأ گیاهی دارند و 12% داروها نیز از منابع میکروبی ساخته شده اند. پتانسیل تولید داروهای گیاهی در طبیعت بسیار بالاست. برای نمونه گفته میشود 125000 گونه گیاه دارویی در جنگلهای استوایی جهان یافت میشود. ارزش اقتصادی و تجاری گیاهان دارویی فوق العاده زیاد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بالغ بر 43میلیارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره در اینترنت فروش فرآورده های گیاهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 میلیارد دلار آمریکا بوده است. 
گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و به طور کلی فرآورده های طبیعی به ویژه در طی سالهای اخیر روبه افزایش بوده بعنوان مثال بیش از 60% مردم آلمان و بلژیک و 74% انگلیسیها تمایل به استفاده از درمانهای طبیعی گیاهی دارند. ضمن اینکه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 80% مردم جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نواحی فقیر و دور افتاده عمده ترین نیازهای درمانی خود را از گیاهان دارویی تأمین میکنند. از سوی دیگر گیاهان دارویی جزء ذخایر و منابع طبیعی هستند و بسیاری از کشورها کم یا زیاد از یک چنین منبعی برخوردارند که نوع، تعداد و تنوع گونه های گیاهی بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است. .